Our Common Future 2.0 Eindconferentie, 20 mei 2011, Eusebiuskerk, Arnhem

Willem Lageweg

Directeur MVO Nederland

nr. 28 Trouw Duurzame Top 100 2010

Willem Lageweg (1951) is sinds 1 april 2006 directeur van MVO Nederland.

Hij is vanaf 1996 nauw betrokken bij allerlei initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel bij de Rabobank als in diverse nationale en internationale netwerken op dit gebied.

Rabobank

Binnen de Rabobank, waar Willem tot 1 april 2006 onderdirecteur was, heeft hij de eerste integrale MVO-beleidsvisie tot stand gebracht. Tevens heeft hij in de afgelopen jaren de traditionele coöperatieve identiteit van de bank vertaald in een modern ledenbeleid en in een vernieuwing van de governance bij de lokale Rabobanken. Daarvoor was hij vijf jaar hoofd Communicatie. Zijn laatste functie was projectleider Grote steden en diversiteit.

Nevenfuncties

Willem is medeoprichter van Samenleving & Bedrijf, was enkele jaren lid van de rondetafel van Amnesty International, was van 1999 tot 2003 voorzitter van het Social Venture Network Nederland en was van 1999 tot 2002 lid van de Programmacommissie van CSR Europe. Tevens heeft hij in 1998 de Consumentenbond geadviseerd in het ontwikkelen van een strategie waarin MVO een belangrijk onderdeel van het beleid en het onderzoek van de bond werd.

Van 2004 tot 1 maart 2006 was Willem bestuurslid van MVO Nederland. Sinds september 2006 is hij lid van de Raad van Toezicht van Forum, het landelijk expertisecentrum op het gebied van multiculturele ontwikkeling. Willem is tevens ambassadeur voor het vrijwilligerswerk in ons land. Daarnaast is hij lid van de jury van de VBDO Ketenbeheeraward. Sinds augustus 2007 is hij voorzitter van de stichting Women on Wings. Deze stichting creëert werkgelegenheid voor vrouwen in ontwikkelingslanden door bedrijven te adviseren op het gebied van management, marketing en communicatie.

Volg Willem Lageweg op Twitter via @willemlageweg