Our Common Future 2.0 Eindconferentie, 20 mei 2011, Eusebiuskerk, Arnhem

Ruud Lubbers

Oud-premier

nr. 6 Trouw Duurzame 100 2010

Ruud Lubbers is een Nederlands econoom, voormalig ondernemer en oud-politicus voor het CDA. Van 1982 tot 1994 was hij minister-president van Nederland. Tegenwoordig zet hij zich in als activist voor het behoud van het milieu (Rotterdam Climate Initiative), multiculturalisme, terugdringing van kernwapens (Moving beyond the stalemate, inclusief 5 follow ups te vinden op www.clingendael.nl/ciep/publications/briefing-papers) en een positieve benadering van allochtonen en vluchtelingen.

Na zijn premierschap was Lubbers van 1995 tot 2000 voor twee dagen per week hoogleraar Globalisering aan de Universiteit van Tilburg en visiting professor aan de JFK School for Government, Cambridge USA. Eind 2000 werd Lubbers door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, gevraagd per 1 januari 2001 Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) te worden. In deze functie zette hij zich in voor de bescherming en opvang van de naar schatting 21 miljoen vluchtelingen en ontheemden in meer dan 120 landen. Hij gaf leiding aan de ruim 5.000 medewerkers van de VN-organisatie die wereldwijd voor de UNHCR werkzaam zijn.

Na terugkomst in Nederland richtte Ruud Lubbers zich op duurzaamheid. Sinds 1 juni 2005 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland. Daarnaast zette hij zijn werk voor het Handvest van de Aarde (Earth Charter) voort (www.handvestvandeaarde.nl). Op 1 juli 2006 werd Ruud Lubbers voorzitter van het bestuur van de Stichting voor Vluchteling Studenten UAF. Hij nam ook het initiatief voor de Worldconnectors (www.worldconnectors.nl). Binnen het CDA werd hij de ambassadeur voor het in 2008 opgerichte CDA Kleurrijk.