Our Common Future 2.0 Eindconferentie, 20 mei 2011, Eusebiuskerk, Arnhem

Over de conferentie

De conferentie van Our Common Future 2.0 vormt de afsluiting van het unieke crowdsourcingsproject OCF 2.0 (www.ourcommonfuture.nl). In dit project hebben 400 mensen op vrijwillige basis een nieuwe duurzame toekomstvisie voor Nederland geschreven. Dit heeft geresulteerd in het boek ‘Duurzaam Denken en Doen - Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst’ (Uitgeverij: Kluwer).

Tijdens het evenement wordt het eerste exemplaar van dit inspirerende boek aangeboden aan Ruud Lubbers. Daarnaast zijn er bijdragen van Marjan Minnesma, Adjiedj Bakas, Ruud Koornstra en vele anderen. Ook zal er met vijf prominente Tweede Kamerleden worden gedebatteerd over de rol van de politiek in het verduurzamen van Nederland. Naast een plenair ochtendprogramma zijn er ’s middags ruim vijfentwintig parallelsessies.

Kortom: een dag bomvol interessante lezingen, debat en interactie over duurzame ontwikkeling!

Het project ‘Our Common Future 2.0'

De wereld is in beweging. We kunnen niet doorgaan op de oude voet. Meer dan ooit moeten we met elkaar werken aan een duurzame maatschappij. Maar we missen daarvoor een visie op de toekomst, een droom waar we over vijfentwintig jaar willen zijn. De kern van het OCF 2.0 Project is om met een groep van 400 mensen in korte tijd een inspirerende visie te ontwikkelen op de maatschappij van morgen. Welke droom staat ons dan voor ogen en op welk terrein? En als we dat helder hebben, waar moeten we dan nu aan gaan werken? Uitgangspunt is het idee dat mensen anders gaan denken en doen als ze een nieuw perspectief hebben om naar toe te werken.

In 2012 is het 25 jaar geleden dat ‘Our Common Future’ (het Brundtland Rapport) verscheen. Dit rapport identificeerde in 1987 dé duurzaamheidthema’s en bood een inspirerende visie op de toekomst. Het is dit Brundtland Rapport dat de duurzaamheidagenda voor de jaren daarna bepaalde. In de afgelopen decennia zijn die thema’s op basis van onderzoek meer dan degelijk onderbouwd. Duurzaamheid kan tegenwoordig rekenen op een breed draagvlak. De omvang en de urgentie van de maatschappelijke en organisatorische problemen waar we voor staan zijn echter steeds groter geworden. Inmiddels gebeurt er wel heel veel om daar wat aan te doen. Duizenden initiatieven, projecten en netwerken, van eco-chic tot ecolicious, van grass-roots bewegingen tot straatfeesten. Dat is veelbelovend maar toch ook weer te weinig, te langzaam, te stapsgewijs en vaak zonder echte visie.

De visie die 25 jaar geleden is neergezet, is niet meer van deze tijd. Zij sluit niet meer aan bij wat we nu weten en wat er nu moet gebeuren. De toekomst vraagt om vernieuwend en inspirerend denken. Om een ‘verhaal’, een ‘droom’ waar wij mensen in kunnen geloven. Eén die ons aanzet om bij te dragen aan de noodzakelijke veranderingen. Eén waar wij in kunnen en willen investeren om zo te bouwen aan de toekomst. Een passende visie ontwikkelen vraagt om het identificeren van thema’s die er voor de komende jaren echt toe doen. Die thema’s dienen we samen creatief en radicaal anders uit te werken. Deze thema’s gaan ons allen aan, samen komen we tot betere oplossingen dan wanneer we op eilandjes gaan werken.

Opzet

De opzet van het OCF 2.0 Project is om bestaande kennis en inzichten te combineren en te integreren tot inspirerende en vernieuwende ‘roadmaps’. Dat gaan we met een grote groep mensen doen die elkaar vooraf niet kennen. Om mee te doen hoef je geen specialist te zijn. Mensen die mee willen denken en hun tijd, energie en creativiteit willen investeren in plannen voor de toekomst, zijn van harte welkom. Het samen ontwikkelen van nieuwe ideeën leidt tot een serie nieuwe en uitdagende visies rond thema’s van duurzaamheid. Dit is de kern van het project dat heet: ‘Our Common Future 2.0: Roadmaps for Our Future Society’.

In het project worden tussen de 15 en 20 thema’s uitgewerkt door teams van 15 tot 20 mensen. Elk team wordt ‘gehost’ door een organisatie of bedrijf. Teams worden gevormd door vrijwilligers die, in beginsel, twee weken van hun tijd doneren. Deelnemers melden zich aan voor een specifiek thema. Elk team ontwikkelt een deelrapport met haar visie op een specifiek thema. Deze rapporten worden geschreven in het najaar van 2010 in een periode van ongeveer drie maanden. De visie uit deze rapporten wordt ook verwoord in een beknopt ‘populair’ artikel. Samen vormen deze artikelen de basis voor een eindrapport in de vorm van een boek. Dit boek en de onderliggende deelrapporten zijn de basis voor de eindconferentie op 20 mei 2011 in Arnhem.